Ze života školy

Ukliďme Česko - Proti proudu Bečvy

Zájmové vzdělávání se v rámci 1, stupně zúčastnilo úklidu v okolí řeky Bečvy. Určený úsek jsme měli od Janové po splav na Ohradě.