Ze života školy

Učení venku

Učíme se venku-matematika a její aplikace hravou formou. Tvoření slovních úloh, příklady z přírodnin, měření tvarů a kroků