Ze života školy

Turnball pro 4. a 5. třídu

Turnaj ve školním klubu vymyslely(pravidla, systém hraní...) a i diplomy a ceny zajistily, Týna a Štěpánka.