Ze života školy

Tři králové

Kašpar, Melichar i Baltazar navštívili žáky, kteří mají vyučování ve "dřevce".