Ze života školy

Třeťáci v rokytnické dřevodílně

Podruhé jsme letos využili možnosti vyzkoušet si zručnost v rámci hodin pracovních činností v úžasně vybavených dílnách na ZŠ Rokytnice. Třeťáci si mohli zkusit, jaké to je opracovávat dřevo pilníkem a smirkovým papírem. Každý si vyrobil kuchyňskou obracečku. Že šla dětem práce od rukou, je možné pozorovat i z fotografií. A původně zamýšlený plán, že si necháme na dokončenou obracečku vypálit něco laserovým paprskem, padl v okamžiku, kdy byla dětem nabídnuta frézka, s níž si každý mohl upravit hotový výrobek podle své fantazie a chuti. I tato činnost ukázala mnohým dětem jejich skrytý potenciál.