Ze života školy

Třeťáci na kolech

V pátek dopoledne jsme na kolech vyrazili do Valašské Polanky, kde nás čekala odměna ve formě zmrzliny. Po cestě tam jsme zvládli hřiště, po cestě zpět pumptrack v Polance a ve Vsetíně a třeťáci si oba moc užili. Velký dík patří panu učiteli Kovaříkovi, který naši výpravu vedl, a taky dvěma tatínkům, kteří s námi jeli jako doprovod. Všem cyklistům patří velká pochvala.