Ze života školy

Tandemová výuka ve 4. třídě - český jazyk

Čtvrťáci si měli opět možnost vyzkoušet tandemovou výuku, tentokrát se jim věnovali vyučující rovnou tři. Procvičovali jsme podstatná jména, rod a číslo. Nezapomněli jsme ani na čtení s porozuměním a práci s texty.