Ze života školy

Tandemová výuka ve 4. třídě

Vzory nejen rodu ženského a tandemová výuka, to jde dobře dohromady. Čtvrťáci si opět vyzkoušeli práci se třemi různými vyučujícími a procvičovali si probírané učivo odlišnými metodami. Zapojili jsme tabuli, sešity, doplňovali jsme, využili prezentaci, notebook, a především jsme si vše pečlivě zdůvodňovali.