Ze života školy

Tandemová výuka - prvouka

V lednu proběhla tandemová výuka i ve 2. třídě, a to v předmětu prvouka. Tématem byla první pomoc - od seznámení se s aplikací záchranka, "telefonátem" na linku 155, obvazovou technikou, ale i záchranou lidského života KPR. Jako bonus bylo připraveno maskování zranění.