Ze života školy

Tandemová výuka matematiky ve 4. třídě

Jelikož nás tandemová výuka baví a to velmi, opět jsme se se 4. třídou pustili do této výzvy. Rozdělili jsme se do skupin a podskupin a procvičovali sčítání do 10 000 různými metodami.