Ze života školy

soutěž English Speaker

Dne 12.4. se na naší škole konala soutěž v anglickém jazyce pro 1. stupeň - konkrétně 4. a 5. třídu. (1. a 2. kategorie) Ze 4. ročníku se přihlásilo 5 žáků a z 5. ročníku 4 žáci. Všichni podali skvělý výkon! Jedná se o soutěž ryze konverzační a je poměrně náročná. Vyžaduje i notnou dávku odvahy. Obsahem byla krátká práce s textem, základní konverzace - představení se, dále popis obrázku a plánování projektu. Z 5. třídy se na prvních třech místech umístili: 1. Aneta Marková, 2. Amálie Šerá, 3. Týna Babicová Ze 4. třídy: 1. neuvedeno, 2. Ondřej Kozmík, 3. Metoděj Ondra První dva soutěžící z každé kategorie postupují do dalšího kola, které se bude konat na ZŠ Luh 24. 5. od 11.30. Soutěžícím moc děkujeme za účast a výhercům gratulujeme. M. Kračmarová, H. Palátová, vyučující angličtiny