Ze života školy

Školní klub - funkcionalismus ve Vsetíně

Žáci školního klubu se vypravili poznávat vsetínský funkcionalismus prostřednictvím geocachingu.