Ze života školy

Školní družina venku

Žáci družiny se vypravili za začínajícím jarem do lesa.