Ze života školy

Školní družina venku

Před příchodem arktické zimy se žáci družiny učili rozdělat oheň pouze se sirkami a dřevem co najdou v lese. Nesmělo chybět opékání a čaj.