Ze života školy

Školní družina a pobyt venku

Školní družina využívá každou příležitost k pobytu venku. Děti tráví čas nejen na zahradě školy, ale poznávají i okolní kopce a městská hřiště.