Ze života školy

Školní družina - 3. třída

Skládání z lega i výtvarné tvoření ke svátku sv. Martina.