Ze života školy

Shromáždění školy

Ve čtvrtek proběhlo ocenění žáků, kteří se podílejí na akcích, či reprezentaci školy. Oceněni tak byli všichni z karnevalu, šachový tým I. stupně za 3. místo v okresním přeboru, účastníci přírodovědné soutěže Jaloveček, účastnice v okresním kole dějepisné olympiády za 5. a 8. místo, dále účastníci ze školního kola Olympiády v anglickém jazyce, Matematické soutěže Klokan a ve školním kole recitační soutěže.