Ze života školy

Sebeobrana v ZŠ Integra

Lekce 3 Bojové sporty. Spolufinancováno Zlínským krajem z projektu MaS06-22 PODPORA SEBEOBRANY ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH.