Ze života školy

Sběr - Zachraň strom

V listopadu proběhl na naší škole sběr starého papíru. Celkem jsme nasbírali 3 500 kg a zachránili 59,5 stromů. Na prvních místech a sladkou odměnu si odnesly třídy S 345, první, druhá a osmá třída. Za odměny pro nejúspěšnější sběrače děkujeme firmě DEZERTIKY.CZ