Ze života školy

Sběr papíru

Ve středu 17. dubna pokračuje sběr starého papíru v areálu školy. Papír, noviny, časopisy, letáky, ... je možné donést ráno od 7:30 do 8:00 a odpoledne od 12:00 do 16:00.