Ze života školy

Retrogaming

Žáci družiny navštívili "hráčské doupě" na zámku Vsetín.