Ze života školy

Prvouka venku - 3. třída

Vytvořili jsme skupiny, rozdali pracovní listy a vyrazili do parku v rámci prvouky poznávat zvířata, která žijí u nás na Valašsku.