Ze života školy

Prvouka ve 3. třídě

V rámci projektového vyučování Prvouky v mezipředmětovém propojení s ČJ k tématu O našem městě, kde navazujeme na učivo Práce s mapou či plánem a Orientace v prostoru (směrová růžice); Žáci zhlédli video o vývoji města a následující den absolvovali naučnou procházku k vybraným pomníkům a navštívili muzeum s programem a výstupem na věž. Projektové vyučování bude končit reflexí zážitku, zápisem vybraných poznatků a žáci si připraví doma krátký referát k tématu (zajímavosti a historie města Vsetín).