Ze života školy

Prvouka v praxi - 3. třída

Třetí třída využila přívětivé počasí k výuce prvouky v praxi - žáci poznávali svou obec a do plánku zakreslovali významná místa Vsetína.