Ze života školy

Prvouka v lese...

Ve středu 12.května se v rámci prvouky vydala druhá třída poznávat krásy lesa...