Ze života školy

Prvouka a enviromentální vzdělávání, 3. třída

Čtvrteční dvouhodinovou prvouku třeťáci nezaháleli. Četli, rozdělili se do dvojic a trojic, vzali si tablety, sluchátka a zpracovali projekt o ochraně životního prostředí. Nechyběla ani prezentace vytvořených projektů doplněná o videa. Třeťáci si prvouku užili a udělali velký kus práce.