Ze života školy

Prvouka - 3. třída

Tento týden byla v plánech 1. pomoc. Seznámili jsme se s důležitými telefonními čísly, představili si aplikaci Záchranka, předvedli si, jak probíhá telefonát na linku 155 a zkusili jsme si i obvazovou techniku, kdy byla "zraněna" celá třída.