Ze života školy

Prvouka - 3. třída

Orientace v terénu podle plánku.