Ze života školy

Prvouka

Den bez aut - využití dopravy zdarma a prvouka na kopci na Sychrově.