Ze života školy

Projektový týden - výtvarná výchova

Během projektového týdne strávili žáci 7.-8. třídy jeden den v dílně, kde zpracovávali téma "STROM" technikou linorytu a dřevořezby. Byly to nové zkušenosti, bezvadné nápady, pozoruhodné výkony a skvělá díla. S vychytávkami při zpracování matrice a tiskem nám byla odborníkem výtvarnice MgA. Monika Hájková.