Ze života školy

Projektový týden - angličtina

V průběhu projektového týdne si žáci vybírali z nabídky - turistický kurz s výstupem na Lysou horou a přespáním pod stanem, nebo aktivity, které probíhaly ve Vsetíně a okolí (angličtina, výtvarka a enviromentální výchova). Foto z angličtiny.