Ze života školy

Projektový den sedmé třídy

Lanové aktivity a týmová spolupráce proběhly na hájence v Semetíně.