Ze života školy

Projektový den pro školku

Naši nejmladší žáci si připravili sportovní projektový den pro kamarády ze školky na zahradě školy.