Ze života školy

Projektový den

V rámci řemeslných úterků navštívila 1. třída karlovské muzeum. Dozvěděli se mnoho ze života včel a také viděli, jak se dělají valašské šindele. Prohlédli si stálou expozici muzea i putovní výstavu panenek. V závěru se odměnili zmrzlinou a nákupem dárků.