Ze života školy

Projektový den

Žáci druhé třídy se vypravili za pokladem v rámci projektového dne Zděchov - Lužná. V průběhu cesty plnily úkoly, které jsou provázány především s českým jazykem, tělocvikem a prvoukou. Mimo úkoly navštívili Hasičské muzeum.