Ze života školy

Projektový den - 1. třída

Žáci 1. třídy vyjeli na projektový den hrazený z projektu Šablony 3 do Vysokého Pole.