Ze života školy

Projektový den

Žáci druhé třídy navštívili v rámci projektu Šablony 2 Pevnost poznání v Olomouci s programem Živá sluneční soustava.