Ze života školy

Projektové dny - EVVO

V rámci projektových dnů na naší škole jsme se ve třech skupinách věnovali trochu environmentálnímu vzdělávání – tématem bylo pozorování krajiny intenzivně přeměněné lidskou činností a návratem do stabilního stavu – jednalo se o exkurzi do prostoru bývalého nejhlubšího vrtu ve Střední Evropě v Jablůnce a pak jsme se podíleli na péči o orchidejové louky nad Jablůnkou. Průvodci a odborníci byli místní občané, pan Biel a pan Potočný u vrtu. Údržbou orchidejových luk se zabývá Radek Potočný, který nám ukázal něco z „pokladů“, čili z místních orchidejí. Měli jsme štěstí a spatřili jsme kvetoucí Hořeček brvitý. Paní Magdaléna Husová ukázala dětem techniku sečení kosou a pomáhala s pracemi na orchidejové louce. Sice nám moc nepřálo počasí, ale obě lokality jsme mohli poznat a pomoci při údržbě orchidejových luk.