Ze života školy

Projektové dny - enviromentální vzdělávání

Příroda v okolí Jablůnky a návštěva vrtu, který byl zaměřen na ověření možnosti výskytu ropy a zemního plynu v hlubších vrstvách karbonských a devonských sedimentů nabídly projektové dny v oblasti enviromentálního vzdělávání.