Ze života školy

Projekt "Volby" v 7A

Během měsíce dubna jsme v hodinách občanské výchovy probírali téma voleb. Zaměřili jsme se na volby komunální. Žáci vytvořili skupiny - politické strany. Následně měli za úkol vymyslet název strany, volební program, logo, plakát, natočit volební spot a vše prezentovat s cílem zvítězit ve volbách! Vysvětlili jsme si podstatu volební kampaně. Pro správný průběh voleb bylo třeba vyrobit volební urnu a stanovit volební komisi, plentou vymezit prostor a vlastnoručně vyrobit imaginární občanské průkazy (komise kontrolovala dosažení min. věku 18 let). Pak zbývalo jen sečíst hlasy a vyhlásit vítěze voleb, který městu Vsetín přinese největší prospěch.