Ze života školy

Projekt ptáci na zahradě

Projekt 4. třídy na školní zahradě. Jak přilákat ptáky na školní zahradu? Kteří ptáci jsou užiteční a jak je mezi ostatními rozeznat?