Ze života školy

Projekt orchideje - Ježůvka

Sedmá třída si na Den dětí "stříhla" výuku v terénu. Máme téma Nahosemenné a krytosemenné rostliny a jejich čeledi - řešili jsme vstavačovité a naskytla se nám unikátní možnost navštívit rezervaci v dosahu. Na Ježůvce jsme mohli pozorovat postupně vstavač mužský, prstnatec májový, bradáček vejčitý, vemeník dvoulistý, vstavač vojenský, pětiprstku žežuličník, hlavinku horskou a hlístník hnízdák. Prstnatec bezový stihl odkvést. Po cestě jsme si zopakovali i některé nahosemenné rostliny a některé další kvetoucí čeledi krytosemenných rostlin. V terénu jsme strávili celé dopoledne a nachodili jsme přes osm kilometrů krásným horkým slunečním dnem.