Ze života školy

Přírodověda venku

4.třída - V rámci přírodovědy jsme si udělali podzimní procházku parkem, kde žáci plnili zadané úkoly, např. vyhledávali a poznávali stromy, plody a živočichy..