Ze života školy

Přírodověda ve 4. třídě

Umět odprezentovat svou práci někdy není jednoduché, o tom se přesvědčili i si to vyzkoušeli čtvrťáci v hodinách přírodovědy.