Ze života školy

Přírodověda 4.třída - projektová výuka

Se čtvrťáky jsme se zaměřili na živočichy v zimním období, seznámili jsme se s pojmy jako strnulost a hibernace a dozvěděli jsme se, jak můžeme zvířátkům v zimě pomoc a co jim naopak škodí.