Ze života školy

Přírodopis v 6. třídě - pozorování

V šesté třídě jsme si vyzkoušeli práci s mikroskopem. Učili jsme se pracovat s podložními a krycími skly, připravovat preparát a pozorovat buňky cibule popřípadě buněčné inkluze. Pro děti příjemná změna.