Ze života školy

Přírodopis

...a aby to učení o buňce nebylo jen samá teorie, pojmy a poučky, vyzkoušeli jsme si v šesté třídě mikroskopy, které jsme zakoupili ze šablon. Do akce se dostal i náš 20let starý vidomikroskop, který stále ještě perfektně funguje. Šesťáci se naučili pracovat s mikroskopickou technikou - podložními a krycími sklíčky, s nástroji a mikroskopem. Pokoušeli jsme se připravit jednoduchý preparát a pozorovat buňky cibule a buněčné inkluze.