Ze života školy

Přírodopis

Podařilo se nám „oživit“ přes 20 let starou CCD kameru a mohli jsme se „živě“ podívat pomocí ní a mikroskopu na prvoky (nálevníky) i na některé mnohobuněčné organismy…Pohybující se trepky měly úspěch a přilákaly na návštěvu i třídní učitelku. Bylo to takové zpestření výuky přírodopisu v 6.třídě a pro učitele radost, že i propojení staré a novější techniky může žákům přinést další vizuální zážitek.