Ze života školy

Pracovní činnosti ve 4. třídě

Stavba věží s Malou technickou univerzitou.