Ze života školy

Pracovní činnosti v 5. třídě

Halloween, Dušičky. Propojili jsme anglický jazyk a pracovní činnosti. Povídali v čem jsou tyto svátky odlišné a co mají společného.